Lasik Information


วิธีการรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

เลสิค (LASIK) คือการรักษาสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง โดยใช้เลเซอร์ชนิดหนึ่งชื่อว่า “เอ็กโซเมอร์เลเซอร์” (Excimer Laser) เป็นแสงเลเซอร์เย็นซึ่งจะทำปฏิกิริยาต่อพื้นที่ผิวสัมผัสเท่านั้นไม่สามารถทะลุเข้าไปในลูกตาได้ จึงไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อข้างเคียง หรือภายในลูกตาแต่อย่างใด โดยจะใช้ ร่วมกับเครื่องมือแยกชั้นกระจกตาที่เรียกว่า “ไมโครเคอราโตม” (Microkeratome) แสงเลเซอร์จะถูกยิงไปยังกระจกตาชั้นกลางเพื่อปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตา

นวัตกรรมแห่งการรักษาด้วยวิธีเลสิคจากเยอรมัน Allegretto Excimer Lager “เลเซอร์เล็ก ละเอียดแม่นยำ”

Small spot
Size 0.95 มม. ด้วยอัตราความถี่ 500 เฮิรตซ์ (ครั้งต่อวินาที) สามารถแก้ไขความผิดปกติของสายตาภายใน 4 วินาที ต่อ Diopter ( 6 มม. Optical Zone) และมีโอกาสเกิดการซ้อนทับของตำแหน่งแสงเลเซอร์เพียง 1 ต่อ 5 ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้อุณหภูมิบริเวณที่ฉายแสงนั้นสูงขึ้น (Thermal effect) ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำของเนื้อเยื่อตา

Gaussian Beam Profile
รูปแบบลำแสงเลเซอร์ที่เป็น Gaussian Beam ทำให้การแก้ไขความโค้งของกระจกตามีความเรียบ ช่วยให้การสมานแผลเป็นไปอย่างรวดเร็ว

Fast and Reliable Eye Tracker
เป็นระบบติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาขณะทำการรักษาด้วยความถี่สูงถึง 200 เฮิรตซ์ (ครั้งต่อวินาที) ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการรักษา

Large True Optical Zone
ครอบคลุมพื้นที่รับแสงของดวงตา ตามพื้นที่จริงของแต่ละบุคคล ทำให้การมองเห็นในเวลากลางคืนดีขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมที่จะทำเลสิค

1. มีสายตาผิดปกติ คือ สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิดและสายตาเอียง

2. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี

3. มีปัญหาในการสวมแว่น หรือคอนแทคเลนส์ (อันเนื่องมาจากการแพ้คอนแทคเลนส์ ซึ่งทำให้เกิดการระคายเคืองตา)

4. ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

5. ไม่มีโรคของกระจกตา และโรคตาอย่างอื่นรุนแรง เช่น จอประสาทตาเสื่อม ตาแห้งอย่างรุ่นแรง หรือโรคทางร่างกายที่มีผล กระทบต่อการหายของแผล เช่น โรคเบาหวาน และโรค SLE

6. มีความรู้ ความเข้าใจเลสิคที่ถูกต้อง

ข้อดีและประโยชน์ของการทำเลสิค

1. ใช้เวลารักษาและพักฟื้นสั้น สามารถมองเห็นได้ทันทีหลังการรักษาและไม่ต้องนอนพักในโรงพยาบาล

2. ไม่ต้องฉีดยาชาเพียงใช้แค่ยาชาหยอดตาและไม่ต้องเย็บแผล

3. มีความปลอดภัยสูง และให้ผลการรักษาที่คุณพอใจอย่างแท้จริง

4. เลสิคเป็นวิธีการรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาสายตาสั้น สายตายาว โดยกำเนิด และสายตาเอียง

5. อย่างถาวรที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในระยะยาว

การเตรียมตัวก่อนมาตรวจวิเคราะห์สภาพตาสำหรับทำเลสิค

1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่าน กรุณาโทรนัดหมายวัน-เวลา ล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ของศูนย์คริสตัล เลสิค มอ.

2. สำหรับท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์ ต้องถอดคอนแทคเลนส์ก่อนมาตรวจอย่างน้อย 3 วัน สำหรับคอนแทคเลนย์ชนิดนิ่ม (Soft lens) และอย่างน้อย 7 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งหรือกึ่งแข็งกึ่งนิ่ม (Hard Lans or Semi-Hard Lens)

3. ในการตรวจ แพทย์จะทำการตรวจสภาพตาอย่างละเอียดซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งการตรวจวัดค่าสายตา ค่าความโค้ง ความหนาของกระจกตา ตรวจสภาพกระจกตา และจอประสาทตา (ทั้งสภาพปกติและหลังการขยายม่านตาโดยการหยอดยา)

4. ไม่ควรที่จะขับรถมาเอง ควรนำญาติหรือเพื่อนมาด้วย เนื่องจากการหยอดยาขยายม่านตา จะทำให้เกิดอาการตาสู้แสงจ้าไม่ได้ และมองเห็นไม่ชัด (เป็นเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง)

5. ถ้ามีโรคประจำตัวหรืออยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยทุกครั้ง

คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการทำเลสิค

1. ไม่ควรใช้สายตาเป็นระยะเวลานานๆใน 24 ชั่วโมงแรกของการผ่าตัด

2. ห้ามขยี้ตาโดยเด็ดขาด และระวังอย่าให้น้ำเข้าตาเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ไม่ควรล้างหน้าในช่วงสัปดาห์นี้ ถ้าจำเป็นต้อง ทำความสะอาดบริเวณใบหน้า ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดหน้าเท่านั้น

3. ควรปิดที่ครอบตา (Eye Shield) ก่อนนอนทุกคืนเป็นเวลา 1 สัปดาห์เพื่อป้องกันการขยี้ตาโดยไม่ได้ตั้งใจขณะหลับ

4. ห้ามว่ายน้ำเป็นเวลา 1 เดือน

5. งดใช้เครื่องสำอางบริเวณรอบดวงตา และห้ามทาเปลือกตาเป็นเวลา 1 สัปดาห์

6. เข้ารับการตรวจหลังการทำเลสิคตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง คือ 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือนและ 1 ปี


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.